อยากทราบตลาดขายพริกที่ดีมีไหมค่ะ

อยากทราบตลาดขายพริกที่ดีมีไหมค่ะ

3 Likes

ถ้าเป็นตลาดใหญ่ๆเลยคงต้องเป็นตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองครับ

พริกสวยจังมีสูทอะไรใหม่ครับ

ตลาดใทมีแบบที่เขาให้กะบะขึ้นใปขายแต่ล่ะวันในลานผักคับเช้าๆหน่อยผักทุกชนิดโล35ที่เคยชื้อกะเขา