ในนี้พอมีอาจารย์ให้ความรู้และเทคนิคการเพาะเห็ดฟางและดูแลไหมครับ

ในนี้พอมีอาจารย์ให้ความรู้และเทคนิคการเพาะเห็ดฟางและดูแลไหมครับ

3 Likes

เห็นหลายท่านเคยแนะนำอยุนะคะ ปลูกในตะกร้าก็ง่ายและเป็นที่นิยมค่ะ

1 Like

ขอบคุณครับ

รูปแบบการเพาะเห็ดฟาง
1.เห็ดฟางแบบกองเตี้ย พิมพ์ไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูฐานบนกว้าง 30 เซนติเมตร ฐานล่างกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว0. 80-1.20 เมตรสูง 0.30 เมตร
2. แบบโรงเรือน กว้าง 5.80 ยาว 6.80สูง 2.50 จากพื้นถึงยอดจั่ว 3.50เมตรภายในโรง รวมทั้งหลังคากรุด้วยพลาสติกหนาทนความร้อนแล้วกรุด้วยแฝกด้านนอกจนถึงชายคาเพื่อไม่ให้แสงเข้าได้ มีประตูหน้าหลัง 4บานกว้าง 75 เซนติเมตร สูง1.75 เมตร บนประตูทั้ง4 บานทำหน้าต่างกว้างเท่ากับประตู สูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูหน้าต่างกรุด้วย พลาสติกแล้วกรุทับด้วยแฝกด้านนอก
2.1ชั้นวางวัสดุกว้างเพาะ 80-90 เซนติเมตร ชั้นแรกสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร ชั้นต่อไปสูง 60 เซนติเมตร ตั้งห่างจากผนังโรงเรือน โดยรอบ 80-90 เซนติเมตร โดยใช้เสาคอนกรีต ปูพื้นด้วยไม้ไผ่รวกห่างกัน 5-10 เซนติเมตร
3.แบบตะกร้าเพาะในตะกร้า

วัสดุที่ใช้เพาะ
1.ฟางข้าว ทะลายปาล์ม กากมันสำปะหลังเปลือกถั่วเขียว หรือขี้ฝ้าย
2.วัสดุอื่ที่ำเป็นต้องใช้ในการเพราะ ได้แก่ อาหารเสริม รำข้าวละเอียด 5 กิโลกรัม ปุ๋ยยุเรีย 0.5 กิโลกรัมปูนขาว 2 กิโลกรัม

การเตรียมการเพาะ
1.นำฟาง แช่น้ำ 1-2 วันหรือ ไส้นุ่น ไส้ฝ้าย ผักตบชะวาสับตากแห้ง ไปแช่น้ำ 1-2 ชั่วโมง ส่วนทะลาย ปาล์มรดน้ำให้เปียก วันละ 1ครั้งหรือแช่น้ำแล้วคุมด้วยถุงพลาสติกสีดำอย่างนี้ 4 วัน อาหารเสริมที่ให้ได้แก่ มูลไก่ มูลวัว หรือมูลม้าผสมดินร่วน 2:1 โดยไม่ต้องแช่น้ำ
2.ขุดดินตากแดด 1 สัปดาห์ เพื่ฆ่าเชื้อโรค ย่อยดินให้ละเอียดช่วยให้เห็ดฟางเพิ่มขึ้น 10-20% (เนื่องจากจะเกิดรอบๆกองวัสดุที่เพาะ)ปรับดินใหเรียบ รดน้ำให้ชุ่ม วางแบบพิมพ์บนพื้นดินตามข้อ 1.
วิธีการเพาะ
1)ใส่ฟางแช่น้ำลงในพิมพ์ ชั้นแรกสูง 8-12 เซนติเมตร ใช้มือกด หรือย่ำ 2 เที่ยวแล้วใส่อาหารเสริมที่ขอบๆกว้าง 5-7 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร
หากเป็นทะลายปาล์มต้องใส่ขี้เลื่อยลงที่ก้นพิมพ์เกลี่ยให้เรียบก่อนเรียงทะลายปาล์มที่แช้น้ำไว้ให้เต็ม และรดน้ำให้ชุ่มแล้วโรยเชื้อได้เลย โดยไม่ต้องใส่อาหารเสริม
2. โรยเชื้อเห็ดฟางบนอาหารเสริม เชื้อเห็ดที่ใช้ควรบี้ให้แตออกจากกันเสียก่อนเป็นอันเสร็จชั้นที่ 1
ชั้นที่2 ใส่ฟางลงไป สูง 8-12 เซนติเมตรกดให้แน่น ใส่อาหารเสริม และโรยเชื้อเห็ดฟาง ทำอย่างนี้ไปอีกให้ครบ 3-5ชั้น ในฤดูหนาวอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 25องศาควรทำ 4-5ชั้น สูง 35-40 เซนติเมตรในฤดูร้อนควรทำ 3 ชั้น หรือสูง 28-30 เซนติเมตร
3)คุมฟางด้านบน หนา 2-3 เซนติมตร รดน้ำให้ชุ่ม ถอดพิมพ์ เพื่อนำไปเพาะกองต่อไป เมื่อโรยเชื้อเสร็จแล้ว ใช้เชื้อเห็ดผสมอาหารเสริมโรยรอบกองอีกทีช่วยให้ดอกเห็ดเกิดระหว่างกอง ช่วยเพิ่มปริมาณดอกเห็ดฟางเพิ่มขึ้น
4.คลุมพลาสติกใสหรือทึบ2 ผืน คลุมจากด้านล่างขึ้นด้านบนหลังกอง(ซึ่งมีโครงไม้วางบนหลังกองกันพลาสติกติดหลังกอง)ทั้ง2 ด้านโดยให้ชายด้านหนึ่งเกยทับชายของอีกด้านหนึ่ง
5.การดูแล ในฤดูร้อนช่วงกลางวัน- เย็นควรเปฺิดพลาสติที่คุมหลังกองกว้าง 1 ฝ่ามือ ส่วนกลารงคืนคุมฟางปิดไว้เหมือนเดิม วันที่1-3 เห็ดฟางต้องการอุณหภูมิ 35-38 องศาเซนเซียส ในวันที่ 4-5 ให้ตรวจดูความชื้นหากแห้งใ้น้ำใส่บัวโชยหลังกองเบาๆให้ชื้นแล้วปิดกองไว้เหมือนเดิม เราบ่มไว้อย่างนี้ 8-10 วันก็เริ่มเก็บเห็ดอุณหภูมิ ทีเหมาะสม ประมาณ 30 องศาเซนเซียส