อยากเรียนสอบถาม ทุเรียนลงหลุม ลงดินแล้ว ระยะเวลากี่เดือนยอดถึงแตกรากถึงเดิน และควรใส่ปุ๋ยตอนไหน เป็นปุ๋ยอ่ะไร ครับมือใหม

อยากเรียนสอบถาม ทุเรียนลงหลุม ลงดินแล้ว ระยะเวลากี่เดือนยอดถึงแตกรากถึงเดิน และควรใส่ปุ๋ยตอนไหน เป็นปุ๋ยอ่ะไร ครับมือใหม่น่ะครับ

1 Like

ประมาณ 2 เดือนก็ยอดเดินแล้วนะ ดูยอดก็ได้ ยอดแตกก็คือรากเดินแล้ว

1 Like