โควิคมา ไม่ต้องถามหาราคา เจ็บจากปีที่แล้ว ทำแค่กินพอมีพี่ๆ เพื่อนสวนไหนขายได้ราคาดีแนะนำด้วยนะคะ

โควิคมา ไม่ต้องถามหาราคา
เจ็บจากปีที่แล้ว ทำแค่กินพอ

มีพี่ๆ เพื่อนสวนไหนขายได้ราคาดีแนะนำด้วยนะคะ

7 Likes

ผมกำลังเริ่มปลูก