จะเน่าตายหมดป่าวคับ หลังจากโดนน้ำขังเป็นเวลาหลายวัน แล้วพอมีวิธีแก้ไขป่าวคับ

จะเน่าตายหมดป่าวคับ หลังจากโดนน้ำขังเป็นเวลาหลายวัน
แล้วพอมีวิธีแก้ไขป่าวคับ

4 Likes

๑. ต้องระบายน้ำออก อย่าให้น้ำขังท่วมรากหลายวัน
๒.พืชอยู่ในสภาวะเครียด เมื่อเข้าไปในแปลงปลูกได้ กระตุ้นระบบการทำงานของพืช ได้โดยพ่นอมิโนเอซิด หรือ สาหร่ายทะเล ซึ่งก็มีอะมิโนแอซิดเช่นกัน
๓. ไม่ได้มีเชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าทำลาย ที่ต้นตาย เพราะน้ำท่วม หลายวันรากไม่มีอากาศหายใจ