อยูาในช่วงแทรก อินทรีย์วัตถุ เพราะในดินไม่มีเลย เพราะเป็นดินถม แบบขี้โคลน ตอนนี้ต้องผสมใหม่ทั้งอินทรีย์วัตถุและ ทราย แกล

อยูาในช่วงแทรก อินทรีย์วัตถุ เพราะในดินไม่มีเลย เพราะเป็นดินถม แบบขี้โคลน ตอนนี้ต้องผสมใหม่ทั้งอินทรีย์วัตถุและ ทราย แกลบ วัดค่า ph มีตั้งแต่ ต่ำกว่า 3.5 ยัน ph 8 เลยครับ

3 Likes

1.กรณีดินล่างแบบดินโคน จะต้องตากดินให้แห้งสนิทเสียก่อน เมื่อดินแห้งแล้วถูกฝนหรือน้ำดินก็จะร่วนและแตกตัวได้เอง
2.ปลูกพืชไกลบเช่น โสนแอฟริกัน ปอเทือง และถั่วพร้า ช่วยให้อินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่ามากๆ