ปลูกมาหลายเรียนแล้วบางต้นมีอาการแบบนี้แก้ไขยังไงครับ(ให้น้ำสม่ำเสมอแล้วครับ)

ปลูกมาหลายเรียนแล้วบางต้นมีอาการแบบนี้แก้ไขยังไงครับ(ให้น้ำสม่ำเสมอแล้วครับ)

3 Likes

การที่มะพร้าวใบเหลืองแล้วแห้ง
1.เนื่องจากฝังผลมะพร้าวลึกไปหรือป่าว ภาพผมมองเห็นไม่ชัด
2.มะพร้าวขาดธาตุอาหารหลักและรอง
3.อาจมีปลวกมาทำลายรากก็ได้
การแก้ไข
1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากมะพร้าวสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทมะพร้าวเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2.การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 15-15-15+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต**
3.ให้น้ำสม่ำเสมอ
4.หาสารเคมีกำจัดปลวกราดโคน

1 Like

ขอบพระคุณมากๆครับ