ตัวอะไรมันทำลายพืชไหม?

ตัวอะไรมันทำลายพืชไหม?

ดูดน้ำเลี้ยงใบอ่อนนิดหน่อย เดี๋ยวก็ไป

ขึ้นต้นอะไรครับนี่

ต้นน้อยหน่า

เหมืนอจะไม่นะ ใบหรือผลมีรอยอะไรไหม ในสวนมีแมลงนี้เยอะไหม

แมลงที่พบบนพืชมีหลายกลุ่ม
1.กลุ่มที่เป็นศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น หนอนผีเสื้อ ด้วงกัดใบ เป็นต้น
2.กลุ่มตัวห้ำตัวเบียน คอยทำลายศัตรูพืช เช่น ด้วงเต่าลายหยัก มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส
3.แมลงผสมเกสร เช่น แมลงภู่ ผึ้ง
4.แมลงที่บินผ่านมาแล้วเกาะเฉยๆ (adventure) ตัวในภาพจะเข้ากับกลุ่มนี้ครับ