ดินทรายปนดินร่วนสามารถปลูกทุเรียนได้ป่าวคับ (สวนยางพาราเก่า)

ดินทรายปนดินร่วนสามารถปลูกทุเรียนได้ป่าวคับ (สวนยางพาราเก่า)

3 Likes

เห็นของเราได้นะ พ่อขอทุนปลูกรุ่นแรกปี31-31ยังเก็บอยู่ครับ
แลแหล่งน้ำด้วยนะจำเป็น

1 Like