ทดลองขยายเชื้อบิวเวอร์เรียในแป้งข้าวโพด หลังหมักแล้วมีแก๊สเกิดขึ้นมาก มีวิธีลดปริมาณแก๊สลงไหมครับ จะได้ไม่ต้องคอยเปิดระบ

ทดลองขยายเชื้อบิวเวอร์เรียในแป้งข้าวโพด หลังหมักแล้วมีแก๊สเกิดขึ้นมาก มีวิธีลดปริมาณแก๊สลงไหมครับ จะได้ไม่ต้องคอยเปิดระบายแก๊สครับ

2 Likes