สตอเบอรี่จะงอกไหมคับ

สตอเบอรี่จะงอกไหมคับ

3 Likes

ในที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจจะปลูกสตอเบอรรี่ได้แต่ไม่ให้ผล เท่าทราบที่ภูเรือ นาลานข้าวปลูกได้ครับ

1 Like