สวัสดีค่ะพึ่งได้เข้ากลุ่มค่ะสอบถามเกี่ยวกับส้มโอปลูกนานแล้วแต่ไม่ยอมออกผลจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ

สวัสดี​ค่ะ​พึ่ง​ได้เข้ากลุ่ม​ค่ะสอบถาม​เกี่ยวกับ​ส้มโอปลูกนานแล้วแต่ไม่ยอมออกผลจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ

1 Like

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการทำส้มโอไว้ที่โพสต์นี้ครับ คิดว่าตรงกับที่คุณกำลังหาอยู่พอดี