รบกวนขอสูตร ใส่ปุ๋ยลองกองหน่อยครับ

รบกวนขอสูตร ใส่ปุ๋ยลองกองหน่อยครับ