อยากรู้เรื่องพริกปัญหาใบหยิก

อยากรู้เรื่องพริกปัญหาใบหยิก

ใบหงิกเกิดได้หลายสาเหตุ
1.ไรขาวพริก ใบหงิกขอบใบม้วนงุ้มลง
2.เพลี้ยไฟพริก ขอบใบม้วนขึ้น
3.เกิดจากละอองยาฆ่าหญ้า เช่น 2,4-ดี อะมีทรีน อะทราซีน มักเกิดกับพริกใกล้แปลงอ้อย ข้าว ข้าวโพด
4.เกิดจากเชื้อไวรัส มีเพลี้ยไฟ หรือแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ
ควรมีรูปประกอบจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง

1 Like