เข้าสวนเก็บผลไม้

เข้าสวนเก็บผลไม้

https://stream.mux.com/NQobg01j400H28lXdOxHkDdSyrLVSeVr1mTbc1y8ktq6U.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/hp14y8xy6b.mp4&originalName=IMG_1955.MOV&muxAssetId=BIwtsqouLDQA44quXsgyYvji5ZiQMvz2hvLY7BGmvx4

10 Likes

อยากใด้ต้นพันธุ์ แบล็คเบอรรี่หาที่ไหนดีคะ

1 Like

สวัสดีครับ สนใจกิ่งพันธุ์เบอรี่…ลูกสีดำๆ… ผมพอจะติดต่อได้แบบไหนครับ ขอบคุณมากๆครับ

เห็นมีคนเพาะขายต้นพันธ์ที่อ.เขาค้อครับ