มันใบหงิกใบงอเกิดจากอะไรครับ

มันใบหงิกใบงอเกิดจากอะไรครับ

3 Likes

หมายถึงมันสำปะหลังหรอคับ มีรูปไม๊

ขอดูรูปด้วยค่ะ เพราะอาการหงิกอาจจะเกิดได้ ทั้งจากโรค แมลง และเกิดพิษจากการใช้สารฯ

ถ้าอาการหงิกแบบนี้คือไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง รักษาไม่ได้ ต้องทำลายทิ้งเท่านั้น

1 Like

ใบด่างมันสำปะหลัง
อาการ ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการด่างมีหลายแบบ เช่น ด่างเขียวซีดสลับเขียวเข้ม ด่างเหลือสลับเขียว ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง ใบอ่อนและใบที่เจริญใหม่ขนาดเล็กลง ยอดหงิก ต้นแคระแกร็น
การแพร่ระบาด สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์และแมลงหวียาสูบ

การแพร่ระบาด สามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์และแมลงหวียาสูบ

แนวทางการจัดการ
๑. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค หรือแหล่งที่พบอาการของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
๒. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
๓. กำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ
๔. เฝ้าระวังการระบาด ของไวรัส ใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ โดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น โหระพา กะเพรา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง

ตามคำแนะนำของ อ.สุเทพ

1 Like

น่าจะไวรัสนะ เห็นเป็นอยู่หลายสวน ต้องกำจัดแมลงในสวน มันพาโรคมา