โรคเพลี้ยไฟในแตงโมต้องใช้ยาตัวไหนในการรักษาครับ

โรคเพลี้ยไฟในแตงโมต้องใช้ยาตัวไหนในการรักษาครับ

3 Likes

เพลี้ยไฟนี่ตัวดีเลย

ถ้าเป็นเพลี้ยไฟสารเก่าๆดื้อยาหมดแล้ว ที่พอจะใช้ได้
-กลุ่ม 1 เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน
-กลุ่ม 2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม 4ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม 5สไปเนโทแรม(ดีกว่าทุกกลุ่ม)
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่ม ใช้สลับหมุนเวียน เปลี่ยนกลุ่มสารทุก 15วัน เพื่อไม่ให้เพลี้ยปรับตัวดื้อยา

1 Like

สวนน้องสาวก็เพิ่งโดน เสียหายเยอะ