พริกยืนต้นตายเกิดจากโรคอะไรหรือสาเหตุอะไรครับแล้วแก้ใขยังใงครับ

พริกยืนต้นตายเกิดจากโรคอะไรหรือสาเหตุอะไรครับแล้วแก้ใขยังใงครับ

9 Likes

การจำแนกอาการเหี่ยวของ พืชตระกูลพริก มะเขือ (พริก มะเขือเทศ และ มะเขือ)

๑. ดูที่โคนต้นมีเส้นใยสีขาว และ มีเม็ดกลมๆขนาดเท่าเม็ดผักกาด หทั้งขาว จนถึงน้ำตาลเข้ม

เป็นอาการของโรคราเม็ดผักกาด

๒ ถ้าไม่มีอาการตามข้อ๑ ถอนต้นดูที่ราก มีอาการรากปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยหรือไม่

๓. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๒ ใช้มีดเฉือนตามยาวที่บริเเวณโคนต้น ถ้าท่อน้ำท่ออาหาร (ส่วนที่ใกล้ผิวเปลือก) เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นอาการของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม พร้อมกันนี้สังเกตุดูด้วยว่า ต้นมีอาการต้นกลวง เพราะขาดโบรอนหรือไม่

๔. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๓ ตัดบริเวณโคนต้น แช่น้ำในภาชนะใส ทิ้งไว้สักครู่ จะมีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาจากรอยตัดนั้น ซึ่งเป็นเมือกของแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในต้นพืชทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยว

7 Likes

เป็นแบบนี้ครับ

แก้ยังใงครับ

มีอาการของโรครากปม จากไส้เดือนฝอย เมื่อรากเปื่อยจึงมีเชื้อราในดินขึ้นซ้ำเติม
การจัดการ
สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย
แต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโอไพแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๑.๒๕ มล. ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ราดให้ทั่วโคนต้น (ใช้น้ำตามต้องการเพื่อให้ทั่วพื้นที่ที่จะราด) สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น

1 Like