อาการใบแบบนี้คืออะไรครับ..น้าๆท่านใดรู้รบกวนหน่อยครับ

อาการใบแบบนี้คืออะไรครับ…น้าๆท่านใดรู้รบกวนหน่อยครับ

รานำ้หมาก