ยาตัวนี้เป็นยา ร้อน หรือเย็น คับ

ยาตัวนี้เป็นยา ร้อน หรือเย็น คับ

คลอโรทาโลนิล เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ประเภทสัมผัส ไม่เคยมีรายงานว่าถ้าใช้เดี่ยวๆจะเกิดพิษกับพืชใดๆ