ขอคำแนะนำค่ะก้าเม็ดมะระกอเองจะกายพันไหม

ขอคำแนะนำค่ะก้าเม็ดมะระกอเองจะกายพันไหม

3 Likes

การเก็บเมล็ดมะละกอเองครับ
1.มะละกอนั้นเป็นพันธ์ุลูกผสมหรือเลป่าวเช่น เรดเลดี้ เก็บไม่ได้กลายพันธ์ุมาก
2.ส่วนมะละกอพันธ์ุ ฮอลแลนด์ หรือปักไม้ลาย แขกดำ แขกนวล โกโก้ มะละกอพื้นบ้าน พวกนี้เก็บเมล็ดพันธ์ุได้ไม่กลายพันธ์ุครับ
เรดเลดี้


ฮอลแลนด์
แขกดำ

1 Like