จะปลูก ต้นสัก ไว้ริมนา มันจะแย่งปุ๋ยของข้าวกินไหมครับ

จะปลูก ต้นสัก ไว้ริมนา มันจะแย่งปุ๋ยของข้าวกินไหมครับ

1 Like

สักเป็นไม้รากลึก ส่วนข้าวระบบรากตื้น คงไม่เกี่ยวกันมากนัก

2 Likes