ปลูกมะละกอต้องดูแลยังไงครับ

ปลูกมะละกอต้องดูแลยังไงครับ

5 Likes

หลักการปลูกมะละกอ
1.เริ่มจากการเตรียมดินแบบยกโคก เพื่อป้องกันโรครากเน่าประการหนึ่ง เติบโตเร็ว ออกลูกเร็วต้นแข็งแรง
2.การปลูกอย่าให้ชิดกันเกินไป 2.50X3.00 เมตร
7.การใส่ปุ๋ยไ่ม่ควรเน้นแต่ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวควรให้มีโปแตสเซี่ยมอยู่ในสูตรด้วยทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอกับอายุต้นและปริมาณการติดผล เพื่อให้ต้นมะละกอแข็งแรง
เช่นช่วงมะละกอเล็ก สูตร 16-16-16 ช่วงเริ่งการออกดอก 12-24-12-หรือ 8-24-24 ช่วงขยายผล 16-16-16 ช่วงพัฒนาคุณภาพ ให้ตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 หรือ 8-24-24(มะละกอออกดอกต่อเนื่องผลทยอยแก่)
.การไว้ผลแต่พอเหมาะ ควรทำการปลิดผลแคระแกร็นไม่ได้รูปทรง หรือผลที่ผสมไม่สมบูรณ์ผลเล็กแตกต่างผลอื่นๆ ผลรูปพริก เพื่อให้ผลใหญ่มีคุณภาพ
.อย่าแขวนผลมะละกอไว้บนต้นนานเกินไป
การเก็บเกี่ยวเมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวต้องรีบเก็บ มะละกอดิบเก็บที่ผลโตเต็มที่ ส่วนมะละกอสุกเก็บที่ระยะแต้มสี 20% การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยทำให้มะละกอไม่ทรุดโทรมและไม่เป็นโรคง่าย
โรคและแมลงที่สำคัญ เพลี้ยทั้งหลาย เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว
โรคที่สำคัญไได้แก่ ใบด่าง ใบจุดวงแหวน โรครากเน่าและโคนเน่า(ต้องระบายน้ำออกจากแปลงให้ดีช่วงฝนชุก)
การบริหารจัดการเพื่อลดการระบาดของไวรัส
1.กำจัดพืชอาศัยของแมลงพวกเพลี้ยฯและแมลงหวี่ขาว เช่น ตำลึง มะเขือพวง หรือวัชพืชให้สะอาด
2.หมั่นดูแลป้องกันไม่ให้มดเข้ามาในแปลงปลูก และบนต้นมะละกอโดยใช้เทปพันที่ที่โคนต้นแล้วผ้าชุบน้ำมันขี้โล้หรือน้ำมันเครื่องเก่าพันทับที่ลอยเทปพลาสติก และหมั่นสังเกตและเติมน้ำมันให้เปียกชื้นเสมอๆ
3.การให้น้ำทางสายยางพ่นไปที่ คอ ก้านใบผลอ่อนเพื่อไล่พวกเพลี้ยและตัวอ่อนให้หล่นลงมาตาย
4.ใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อดักตัวแม่ของเพลี้ย
5.หากมีการระบาดของแมลงก่อนใช้สารเคมี ให้ลองใช้สารสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพ เช่นโล่ติ๊น สะเดา ตะไคร้หอมฯ
image

3 Likes

ปลูกขายหรือปลูกกินคะ ที่สวนก็มีปลูกแซมๆอยู่เหมือนกัน