ยากจะถามว่าปลูก แฟง ฟังทองไว้กินในครัวเรือนเเม็ลเต่าทองกินตอ้งใช้ยาอะไรดีค่ะ

ยากจะถามว่าปลูก แฟง ฟังทองไว้กินในครัวเรือนเเม็ลเต่าทองกินตอ้งใช้ยาอะไรดีค่ะ

ถ้าเป็นแมลงเต่าทอง คือด้วงเต่า ถ้าผิวออกมันๆสะท้อนแสงจะเป็นด้วงเต่า ตัวนี้จะช่วยกินพวกเพลี้ย ต้องมีรูปถึงจะรู้ว่าด้วงเต่าตัวไหน

ด้วงที่กินใบพืชตระกูลแตงจะมีด้วงเต่าแตงแดง และด้วงเต่ามะเขือหรือด้วงเต่าลาย28จุด การจัดการ
1.ถ้าระบาดไม่มากและปลูกไม่มากใช้วิธีจับมาทำลายทำติดต่อกันจะลดจำนวนลงได้
2.การใช้สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดาบด ข่าแดง ตะไคร้หอม บรเพ็ด หางไหล
3.การใช้สารเคมี ใช้สารพ่นแบบถูกตัวตายและกินตาย เช่น
กลุ่ม1 คาร์บาริล ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส
กลุ่ม2ฟิโพรนิล
กลุ่ม4เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม
กลุ่ม6อีมาเมกติน