มันสำปะหลังปลูกได้2อาทิตย์ทำไมใบเหลืองครับและมีเพลี้ยแป้งเริ่มเกาะที่ใบมันสำปะหลังจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

มันสำปะหลังปลูกได้2อาทิตย์ทำไมใบเหลืองครับและมีเพลี้ยแป้งเริ่มเกาะที่ใบมันสำปะหลังจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

6 Likes

เบื้องต้นถ้ายังไม่รุนแรงให้ตัดยอดออกไปทำลาย หรือถ้าเยอะ รุนแรง ก็ถอนต้นที่มีเพลี้ยแป้งไปเผาทำลายก่อนเลยครับ แล้วค่อยพ่นสาร