แตงกวา เกิดจากอะไรคับ ช้วยแนะนำด้วยคับ

แตงกวา เกิดจากอะไรคับ ช้วยแนะนำด้วยคับ

5 Likes

อาจเกิดจากโรคแคระแกร็น ซึ่งอาจเกิดมาจาก อาการขาดน้ำ โปรแตสเซียม หรือ ฟอสฟอรัส ในดินเกิน หรือ อาจเกิดจากเชื้อราในเมล็ดพันธุ์ สามารถรุกลามได้ครับ เบื้องต้นควรว่านโดโลไมท์ ปรับค่า PH. ก่อนไปลูกครับ

ขอบคุณคับ

ขอบใบใหม้ให้ปุ๋ยมากไปมั้ยคะ