ทุเรียนใบไหม้เกิดจากสาเหตุใดครับ

ทุเรียนใบไหม้เกิดจากสาเหตุใดครับ

2 Likes

ไหม้บริเวณไหนของใบ สาเหตุต่างกัน

อาการไหม้เกิดได้จากหลายสาเหตุครับ ถ้ามีภาพประกอบจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ตรงจุดมากขึ้น ไหม้จากปุ๋ยเยอะไป ไหม้จากโรคเข้าทำลาย ไหม้จากขาดน้ำ