มันพันธุ์89งอกออกมาใบกูด ฉีดยาอะไรถึงจะหาย

มันพันธุ์89งอกออกมาใบกูด
ฉีดยาอะไรถึงจะหาย