ขอนแก่น ทำยังไงถึงจะมีน้ำรดต้นไม้ตลอดทั้งปีคับ

ขอนแก่น ทำยังไงถึงจะมีน้ำรดต้นไม้ตลอดทั้งปีคับ

1 Like

หากมีแหล่งน้ำอยู่แล้ว การเลือกระบบจัดการน้ำให้เหมาะกับพืชก้อสำคัญครับ ปลูกอะไรครับ

เจาะบาดาลเลยครับ