ฟักทองอาการแบบนี้ขาดอะไรครับ

ฟักทองอาการแบบนี้ขาดอะไรครับ

6 Likes

อยู่ในช่วงผสมดอกครับ

แพ้ยาหรือ สารเคมีป่าวครับ

ซิงค์

เพลียไฟ

อาการขอบใบเหลือง เป็นอาการเกิดพิษจากการพ่นสารที่ไม่เหมาะสม
อาการยอดตั้ง ใบหงิก เป็นเพราะถูกเพลี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยง

1 Like

มีวิธีแก้มั้ยคนัจ

ถ้าเป็นอาการเกิดพิษ แก้ไม่ได้ ใบใหม่ที่พัฒนาออกมาจะไม่มี อาการผิดปกติ
ส่วนเพลี้ยไฟ พ่นสารกำจัดแมลงปากดูด

1 Like