จะปลูกข้าวอะไรดีแล้งนี้

จะปลูกข้าวอะไรดีแล้งนี้

1 Like

ปลูกภาคไหน จ อะไรคะ

ปลูกที่จังหวัดไหนและจะปลูกเมื่อไหร่คะ ถ้าปลูกตอนนี้จะเกี่ยวทันน้ำท่วมช่วงต.ค.-พ.ย.มั้ย ดูจากพื้นที่ที่จะปลูกก่อนนะคะ ถ้าจะปลูกจริงๆก็จะมีพวกข้าวเบาอย่างกข61

ถ้าพันธุ์ทนแล้งต้องมะลิ105 แล้วละครับ แต่ปลูกตอนนี้น่าจะช้าไปแล้ว

ปลูกข้าวอายุสั้นสิครับ จะได้ใช้น้ำน้อยลง