ผมอยากปลูกพริกควรเริ่มยังไงครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ผมอยากปลูกพริกควรเริ่มยังไงครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

8 Likes

หาข้อมูลให้พร้อมเพราะพริกมีศัตรูมาก เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว แมลงวันทองพริก หนอนผีเสื้อหลายชนิด เชื้อราใบจุด ใบไหม้ แอนแทรกโนส เชื้อไวรัส หากไม่มีความรู้จะไม่ประสบความสำเร็จ

1 Like

อย่าลืมหาคนงานเก็บพริกและเถ้าแก่รับซื้อพริกด้วยนะครับ

การปลูกพริกให้ฝักดก
การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน
2.ไถดะ ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ไถหรือพรวนดินผาน 7ใส่ปูนตามค่าการวิเคราะห์และปุ๋ยคอกเก่า 2-2.5 ตัน
4 ทำแปลงปลูกเป็นร่องเนินหลังเต่าสูง30-40เซนติเมตร กว้าง1.0-1.20เมตรร่องน้ำ 50เซนติเมตร เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพริกสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
5.ปลูก 3 แถว ระยะ50X50เซนติเมตร
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากพริกยังไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่และหลังงย้ายปลูก 60 วัน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ โรคโคนเน่า ถ้าพริกไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย พริกก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

2 Likes