ลำพูน ปลูกทุเรียนจะได้ไหมคะ

ลำพูน ปลูกทุเรียนจะได้ไหมคะ

3 Likes

แนะนำให้วัดค่าดินก่อนครับ ปลูกอะไร ดิน น้ำ สำคัญที่สุด ลองสำรวจดูหรือยังครับ

1 Like

ได้ครับ แต่ไม่ควรเป็นพื้นที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด เท่าเห็นในภาคเหนือ ที่เชียงราย น่าน เชียงใหม่ บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น เอาอย่างนี้นะครับก็ปลูกได้
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกแล้วปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ให้น้ำสม่ำเสมอ ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
5.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง

1 Like

พื้นที่ติดเขา ใช้นำ้ซั้มเมิส รดนำ้แหล่งนำ้หายาก อยากจะปลูกทุเรียนมาก