พี่ๆเพื่อนๆผมขอสูตรปุ๋ยสำหรับใส่ปาล์มน้ำมันและระยะเวลาการใส่ในรอบ1ปีหน่อยน่ะครับ

พี่ๆเพื่อนๆผมขอสูตรปุ๋ยสำหรับใส่ปาล์มน้ำมันและระยะเวลาการใส่ในรอบ1ปีหน่อยน่ะครับ

2 Likes

คุณนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ ครับคุณควรลงลายละเอียดให้มากกว่านี้ครับ เช่น
ปาล์มอายุกี่ปีแล้ว ๑
ลักษณะดินเป็นอย่างไร ๑
ลักษณะนำ้เป็นอย่างไร ๑
ลักษณะใบเป็นอย่างไร ๑
ลักษณะพันธ์เป็นอย่างไร ๑

ถ้าตอบแบบไม่รู้อะไรในลักษณะที่ว่ามาเลยนะครับ

ปาล์มอายุ 1-3 ปี ใส่ปุ๋ยปีละ 1-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ในอัตราส่วน (N)1ส่วน §1ส่วน (K)2ส่วน

ปาล์มอายุ 5 ปีขึ้นไปใส่ปุ๋ยปีละ 6 กิโลกรัมต่อต้นต่อหรือมากกว่านั้นได้ครับดูจากลักษณะการให้ผลครับ คือผลยิ่งดกมากน้ำหนักมาก ก็ต้องให้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นครับ
และควรเสริมด้วยธาตุอาหารรองด้วยครับ เช่นใส่ขี้วัวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรอง

2 Likes

ที่บ้านผมใส่ ขี้หมู กะขี้แพะไม่เคยใส่เคมีเลยครับ
ปาล์มอายุ4ปี กว่าๆเริ่มแทงได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ

1 Like

อายุปาล์ม15ปี ใบมีจุดเหลือง ดินเป็นดินร่วนปนทราย น้ำปริมาณฝนตกไม่แห้งแล้งมาก. มีฝนตกเพียงพอต่อความต้องการ

แนะนำ10-10-30ครับ ใส่ครั้งละ3กก./ต้น ช่วงต้นฝน กลางฝนและปลายฝน ใส่พร้อม21-0-0 ต้นละครึ่งกิโล อย่าลืมเสริมโบรอนและกีเซอไรด์ด้วยสักปีละครั้งครับ

รองเข้าไปดูในยูทูปนะครับ
เรื่อง การขาดธาตุอาหารของปาล์มครับ

ถ้าปาล์มขายธาตุอาหารหลัก การใส่ปุ๋ยเคมี จะเห็นผลใน 6-12 เดือน

ถ้าปาล์มขาดธาตุอาหารรอง การใส่ปุ๋ย จะเห็นผลใน 12-24 เดือนครับ