ยอดเดินลูกเท่าไข่ไก่ ฉีดยอดฝนตก ฉีดยอดเช้าฝนตกเที่ยง ทำไงดี

ยอดเดินลูกเท่าไข่ไก่ ฉีดยอดฝนตก ฉีดยอดเช้าฝนตกเที่ยง ทำไงดี

3 Likes

ก็สามารถฉีดพ่นต่อไป จนใบแก่ครับ ทุกๆ 7-10 วันตามแนวทางดังนี้
ทุเรียนแตกใบอ่อนขณะผลเท่าไข่ไก่มีผลต่อการหลุดร่วง จะเป็นศึกการแย่งอาหารจากต้นมาใช้ระหว่างผลอ่อนกับใบอ่อน** โดยใบอ่อนจะมีแรงดึงอาหารมาใช้ได้ดีกว่าผล มีผลทำให้ผลอ่อนร่วง
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาไปแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ผลอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-4หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงหางปลา ต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ผลอ่อน ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วย หยุดยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อนและเร่งใแก่จะช่วยหยุดยั้งการหลุดร่วงของผลอ่อนได้

2 Likes

ปกติต้นจะดูดสารอาหารหลังจากการฉีดพ้น ประมาณกี่ชั่วโมง คับ กรณีฝนชะล้าง

เพิ่มน้ำตาลให้ผลอ่อนนี่ ?? ฉีดทั้งใบ ทั้งลูก หรือ อย่างไรคับ