ไคโตซานฉีดตอนข้าวโพดออกดอกออกไหมจะมีผลเสียอะไรไหม

ไคโตซานฉีดตอนข้าวโพดออกดอกออกไหมจะมีผลเสียอะไรไหม

6 Likes

ไม่เคยเห็นคนใช้ตอนออกดอกนะ

น่าจะได้นะ ป้องกันพวกเชื้อรา แมลงด้วย

ต้องถามว่าใช้ไคโตซานเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ไคโตซานคือสารไคตินที่สกัดได้จากผนังลำตัวสัตว์ขาปล้องเช่น ปู กุ้ง มีการจัดไคโตซานอยู่ในกลุ่มสารกระตุ้นทางชีวภาพ(biostimulant)คือกระตุ้นให้พืชแข็งแรง แต่ไม่มีประเทศใดในโลกที่จัดเป็นสารกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคพืช มีรายงานว่าใช้แล้วจะทำให้ดอกและผลแข็งแรงขั้วไม่หลุดง่าย ดังนั้นควรเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของสาร

1 Like

ขอบคุณมากค่ะ เข้าใจผิดอยู่นานว่าป้องกันแมลงได้

ไม่น่ามีนะครับ เพราะมันไม่ใช่สารเคมี