ทุเรียน อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ แก้ไขยังไงบ้างครับ

ทุเรียน อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ แก้ไขยังไงบ้างครับ

4 Likes

ปลายใบใหม้ หยุดใช้เคมีก่อน เค็มมาจากปุ๋ยเกร็ดครับ

1 Like

ภาพที่หนึ่งเกิดจากไรแดง
ภาพที่2​ อาการน้ำน้อยต้องเพิ่มน้ำอีกครับ