การปลูกเสวรสควรทำเช่นไรถึงจะทำให้ผลดกครับ?

การปลูกเสวรสควรทำเช่นไรถึงจะทำให้ผลดกครับ?

3 Likes

1 .การจัการดินทำการวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพ และโครงสร้างดิน
2.จัดาการแปลงปลูกยกร่องเนินหลังเต่า เพื่อรากสัมผัสอากาศ ดินระบายน้ำดี พืชโตเร็ว
3.รองก้นหลุมปลูกด้วย ร็อคฟอสเฟต.0.5กก. +ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม คลุกเคล้า แล้วปลูกต้นกล้าลงไปในหลุม ทำร่มเงา ให้น้ำสม่ำเสมอ
3.การให้ปุ๋ย เคมี หลังจากต้นกล้าเริ่มแตกใบใหม่แล้ว ก็ให้ปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น 16-16-16 บำรุงต้น ใบ และ12-24-12 หรือ 8-24-24 สร้างตาดอก ผลขยาย 16-16-16 เพิ่มและพัฒนาคุณภาพ เน้น 13-13-21
การที่เสาวรสจะออกดอกและติดผลดก จึงมีการเตรียมการมาดีตั้งแต่การปลูก การจัดการธาตุอาหาร การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องแลเหมาะสม