ดินเหนียว

ดินเหนียว

1 Like

ดินเหนียวเหมาะกับปลูกข้าว แต่ถ้าจะปลูกพืชไร่คงต้องบำรุงก่อน สนใจปลูกอะไรหรือคะ