มีใครปลูกบ้างพยูงไหหลำ ลบ.ม.ละ45ล้าน฿

มีใครปลูกบ้างพยูงไหหลำ ลบ.ม.ละ45ล้าน฿