พริกใบเหลืองทำไงคับ

พริกใบเหลืองทำไงคับ

2 Likes

ต้องมีรูปประกอบถึงจะตอบได้เพราะใบเหลืองมีหลายสาเหตุ เช่น ขาดปุ๋ย ปุ๋ยเกิน ดินเค็ม ใส่ปุ๋ยคอกมากไป ขาดน้ำ น้ำท่วมขัง โรครากเน่า แมลงดูดกิน เป็นเชื้อไวรัส โดนละอองยาฆ่าหญ้าเป็นต้น