ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในบริเวณบ้าน อยากทราบวิธีการตัดแต่งกิ่งการบำรุงรักษา มีแมลงวันทองเจาะจะแก้ไขอย่าง

ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในบริเวณบ้าน อยากทราบวิธีการตัดแต่งกิ่งการบำรุงรักษา มีแมลงวันทองเจาะจะแก้ไขอย่างไร
ทำปุ๋ยน้ำมัก em ไว้ใช้จะให้กับต้นมะม่วงได้หรือไม่ หรือควรให้ตอนไหนครับ

1 Like

คำถาม 3 เรื่อง
1.เรื่อการตัดแต่งกิ่งมะม่วง
2 หลักการตัดแต่งกิ่ง
2.1.ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง โดยตัดชิดโคนกิ่ง
2.3.กิ่งไขว้กัน
2.4.กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก
2.5.ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน รูปที่ ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ
.2.6.ตัดแต่งกิ่งแซมหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร
2.7.กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก
2.9.หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา
ข.ช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง
หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย
2.แมลงวันทองมาเจาะช่วงมะม่วงใกล้แก
2.1ให้ห่อถุงมะม่วง ก่อนห่อให้พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดราแอนแทรคโนส และเพลี้ยแป้ง เมื่อมะม่วง 60 วันหลังดอบาน
2.2 เก็บมะม่วงเขียวแก่ 85% ช่วยได้บ้าง ไม่ควรปล่อยแก่สุกปากตะกร้อ
2.3หาเหยื่อล่อแล้วทำลาย
รูปการตัดแต่งกิ่ง**

**
รูปการห่อผลมะม่วง

1 Like