อถามหน่อยค่ะว่าดิฉันจะปลูกมะละกอควรปลูกช่วงเดือนไหนดีค่ะ

อถามหน่อยค่ะว่าดิฉันจะปลูกมะละกอควรปลูกช่วงเดือนไหนดีค่ะ

2 Likes

ปลูกมะละกอเดือนไหนก็ได้
1.ต้องเตรียมดินให้สูงแบบพูนโคกหรือ ยกร่องเป็นเนินหลังเต่าเพื่ป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณรากทำให้เป็นรากเน่าตายได้
2.ควรส่งดินไปวิเคราะห์
3.ทำการเตรียมดินและปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน+ปุ๋ยคอกเก่า

3 Likes