ใบเหลืองทั้งต้น แล้วก็มีวงดำที่โคนต้น มันเป็นเพราะอะไร แล้วแก้ยังไงหรอครับ

ใบเหลืองทั้งต้น แล้วก็มีวงดำที่โคนต้น มันเป็นเพราะอะไร แล้วแก้ยังไงหรอครับ

2 Likes

โรครากเน่า โคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟท๊อบเทอร่า
การแก้ไข ขูดบริเวณที่เป็น บริเวณเปลือกออก แล้วใช้
โฟริอาฟอส / กรดฟอสฟอนิก แอซิด บวก ยากำจัดมอด ฉีดพ่นบริเวณที่เป็น

2 Likes

เป็นอาการของโรครากเน่าโคนเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อราชั้นต่ำในดิน ไฟทอปทอร่า

กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดแล้ว

๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ

๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.

สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

3 Likes