การฉีดยาป้องกันแมลงประเภทหนอนกับเพลี้ยใช้ตัวยาชนิดเดียวกันหรือต้องแยกแต่ละชนิด (ใช้กับข้าวโพดกินฝัก และพืชผักสวนครัว)

การฉีดยาป้องกันแมลงประเภทหนอนกับเพลี้ยใช้ตัวยาชนิดเดียวกันหรือต้องแยกแต่ละชนิด (ใช้กับข้าวโพดกินฝัก และพืชผักสวนครัว)

3 Likes

สารเคมีกำจัดแมลงปัจจุบันมีทั้งออกฤทธิ์กว้าง(broad spectrum) กำจัดแมลงได้หลากหลายทั้งปากดูด ปากกัดแต่จะมีข้อเสียคืออันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคและเลือกทำลาย(selective) ซึ่งจะอันตรายน้อยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ดังนั้นผักผลไม้ที่บริโภคสด เช่น ผักสวนครัวควรเลือกใช้แบบหลังจะดีกว่า ซึ่งจะขึ้นกับว่าเป็นแมลงอะไร

กรณีหนอนผีเสื้อเจาะฝัก หนอนเจาะบำต้น และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้สารกลุ่มเดียวกันได้ สารที่ใช้ได้
กลุ่ม5สไปเนโทแรม
กลุ่ม 6 อีมาเมกติน
กลุ่ม13
กลุ่ม 22อินดอกซาคาร์บ
กลุ่ม 28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

ยาคนละตัวกันนะครับ อยากทราบว่าหนอนอะไรและเพลี้ยอะไร ช่วยแนบรูปมาดูหน่อย