ปลูกบัวไหว้พระให้ดอกใหญ่ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างไรบ้างครับ

ปลูกบัวไหว้พระให้ดอกใหญ่ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างไรบ้างครับ

1 Like

1.ปุ๋ยนาบัว ช่วงแรก ให้ปุ๋ย 16-16-16+15-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่หรือ ยูเรีย 46-0-0
2.หลังจากนั้น ให้สูตร 16-16-16 ระยะ 2 เดือนครั้งเสริมแคลเซี่ยม-โบรอน
3.หากจะเน้นดอกใหญ่ ให้ปุ๋ย10-52-17 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน

1 Like

อายุเท่าไหร่แล้วคับ ช่วงเริ่มก็ 16-16-16 แบบที่อาจารย์แนะนำเลยคับ

1 Like