พริกใบหยิกไม่ออกดอกทำอย่างไรดีค่ะ

พริกใบหยิกไม่ออกดอกทำอย่างไรดีค่ะ

1 Like

ใบหยิกนี่โดนพวกเพลี้ยไฟหรือราขาวหรือป่าวครับ

มีรูปไหมคะ อาจเกิดจากไวรัส หรือศัตรูพืช รักษาต่างกัน