น้าๆครับทุเรียนยอดเป็นก้านธูปนี้เกิดจากเพลี้ยไฟหรือเพลี้ยจั๊กจั่นครับ เห็นตอบกันไม่เหมือนกันเลยครับ

น้าๆครับทุเรียนยอดเป็นก้านธูปนี้เกิดจากเพลี้ยไฟหรือเพลี้ยจั๊กจั่นครับ เห็นตอบกันไม่เหมือนกันเลยครับ

3 Likes

มีรูปประกอบไหมคะ