ใบมีลักษณะแบบนี้คืออะไรครับ แล้วมีวิธีการรักษาป้องกันแบบใหนครับ ขอคำชี้แนะ(มือใหม่)

ใบมีลักษณะแบบนี้คืออะไรครับ แล้วมีวิธีการรักษาป้องกันแบบใหนครับ ขอคำชี้แนะ(มือใหม่)

3 Likes

เพลี้ยหอยคับ ใบไหนเยอะๆตัดกิ่งทิ้งเลย พ่นสารกลุ่มบูโพรเฟซีน แต่ถ้ากลัวดื้อยาก็พวกไวท์ออย์

4 Likes

ขอบคุณครับ

พิริมิฟอส-เมทิล ฟิโพรนิล อิมิดา บูโพรเฟซิน + ไวออย เลือกได้เรยคับ สลับกลุ่มยาด้วยคับ

ขอบคุณครับ