ยาคุมวัชพืชนาข้าวหวา่นยี่ห่อนั้นดีครับ

ยาคุมวัชพืชนาข้าวหวา่นยี่ห่อนั้นดีครับ

พวกหญ้าต่างๆใช่ไหมคะ ลองยี่ห้อที่มีสารโพรฟอกซิดิมหรือ โพรพานิล